Richtlijnen leiding

Bespreken onacceptabel gedrag

Kinderen die gedrag vertonen dat als onacceptabel wordt ervaren, worden hierop in ieder geval aangesproken. Bij ernstig onacceptabel gedrag worden de ouders gewaarschuwd en de kinderen eventueel uitgesloten van verdere deelname aan de activiteiten van K.V.W.

Het is de leiding alleen toegestaan de kinderen mondeling te waarschuwen. Indien er problemen met een (of meerdere kinderen) zijn, melding maken bij de leden van de stichting K.V.W. (herkenbaar aan bordeauxrood K.V.W. poloshirt) Deze nemen dan passende maatregelen.

E.H.B.O.

Indien er hulp moet worden geboden bij ongevallen, ziekte of anderzijds waarbij  het schaamtegevoel van de kinderen een rol kan spelen worden de wensen van het kind gerespecteerd. Noodzakelijke hulpverlening wordt direct geboden. Indien nodig wordt er direct melding gedaan aan de ouders of een arts geraadpleegd.

Knuffelen / op schoot nemen

Het kan voorkomen dat (jongere) kinderen getroost worden (bijv. bij heimwee). Dit gebeurt alleen wanneer de kinderen zelf aangeven dit nodig te hebben.

Aan- en uitkleden

Jongere kinderen kunnen, indien nodig, geholpen worden met aan- en uitkleden. Bij oudere kinderen gebeurt dit niet meer, of ze moeten er zelf om vragen.

Omkleden

Bij gelegenheden waarbij de kinderen zich aan- uit- of omkleden gebeurt dit gescheiden van de leiding. De jongens en meisjes kleden zich ook gescheiden van elkaar om. Jongere kinderen kunnen zonodig worden geholpen. (graag aangeven op het inschrijfformulier)

Eén op één situaties

Er moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat er situaties ontstaan dat een leid(st)er zich alleen met een kind bevindt.

Kinderen thuis uitnodigen

In principe wil het K.V.W. niet dat leiding een kind thuis uitnodigt.

Wij rekenen op uw medewerking, zodat de kinderen en de leiding een fijne en gezellige K.V.W. tijd tegemoet kunnen zien.

 

Bestuur Stichting Kindervakantiewerk

Budel-Gastel-Schoot-Dorplein