Informatie & tips voor de ouders

speelt-spekdag 08 029

 

KVW Budel heeft al veel ervaring in het organiseren van activiteiten voor kinderen en heeft voor u een aantal tips en regels op een rij gezet.

 

Naamgeving

Ieder jaar doen er heel veel kinderen mee aan het Kinder Vakantie Werk in Budel. Veel kinderen dus dit betekent ook veel jassen, tassen en andere kledingstukken. Om deze reden is het zeer raadzaam, om vergissingen en verlies te voorkomen, duidelijk naam en adres te vermelden in de diverse kledingstukken.

Verzekeringen

U dient voor u kind dat meedoet aan het Kinder Vakantie Werk in Budel zelf een ongevallen verzekering te verzorgen.

De kinderen zijn verzekerd tegen schade die zij aanbrengen aan derden voor zover de organisatie of leiding hiervoor wettelijk aansprakelijk zijn.

De leiding kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die wordt veroorzaakt door kinderen die zich aan hun leiding ontrekken.

Aanvang en vertrektijden

Aan het Kinder Vakantie Werk in Budel doen jaarlijks veel kinderen mee. Voor alle activiteiten gelden aanvang- en vertrektijden. Zorg te allen tijde dat uw kind op tijd aanwezig is op de plaats van samenkomst want op laatkomers kan niet worden gewacht. Voor de diverse aanvang- vertrektijden verwijzen wij u naar de activiteitenpagina of het programmaboekje.

Eindtijden en thuiskomst

Wij streven er naar om zoveel mogelijk vast te houden aan de planning zoals die gecommuniceerd zijn op deze site en het programmaboekje. Echter kunnen wij door diverse wisselende factoren de eindtijden zoals deze vermeld op de site en in het programma boekje niet garanderen en dienen deze gezien te worden als een richtlijn.  U kunt vanaf deze tijd u kind ophalen bij het verzamelpunt.

Weersomstandigheden

Bij extreme weersomstandigheden zal er door de organisatie ter plaatse beoordeeld worden of een activiteit door kan gaan.

Medicijngebruik

Mocht u kind medicijnen gebruiken dan willen wij u verzoeken dit duidelijk op het inschrijfformulier te vermelden. Eventuele andere (medische) bijzonderheden kunt u ook melden op het inschrijfformulier. Hierbij denken wij aan bijv. voedingsallergieën. Deze gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Sociale regelingen van de gemeente Cranendonck

Voor gezinnen met een minimum inkomen bestaat er bij de gemeente Cranendonck een regeling zodat zij een tegemoetkoming kunnen krijgen voor sociaal / culturele activiteiten. Indien u meent hiervoor in aanmerking te komen kunt u contact opnemen met de gemeente, afdeling sociale zaken.

Inschrijven

Kinderen kunnen zich inschrijven via het inschrijfformulier dat u kunt vinden in het programmaboekje. Deze boekjes worden begin juni uitgedeeld op de basisscholen. Kinderen van het speciaal onderwijs ontvangen boekjes via taxi Hompes. De inschrijvingen worden op school ook weer opgehaald.

Vrijwillige leiding

Voor vrijwel alle activiteiten roept KVW ieder jaar de hulp in van betrouwbare vrijwillige leiding. Deze leiding gaat met u kind op stap. Vrijwillige leiding moet minimaal 16 jaar zijn en dienen zich aan bepaalde voorwaarden te houden. Deze kunt u inzien op de pagina voor de  leiding op deze site. Indien u zelf als leiding wilt deelnemen aan de activiteiten kunt u hierop ook terecht voor informatie.

Ongewenst gedrag

Wij willen u erop attent maken dat kinderen die ongewenst gedrag vertonen, opzettelijk schade aanbrengen aan eigendommen van anderen of zich ontrekken aan het toezicht van de leiding kunnen worden uitgesloten van verdere deelname.

Algemene voorwaarden

Na de sluitingsdatum van vrijdag 19 juni 2009 kunnen wij geen inschrijvingen meer aannemen.

Het KVW is alleen voor kinderen die groep drie van de basisschool hebben doorlopen en nog op de basisschool zitten. Kinderen die hieraan niet voldoen worden uitgesloten van deelname. Dit geldt voor alle activiteiten en ook voor kinderen van de vrijwillige leiding.

Mocht het voorkomen dat uw kind op de dag van de activiteit niet kan deelnemen dan kunnen wij het inschrijfgeld niet terug betalen i.v.m. de reeds gemaakte kosten.