Reglement wandelvierdaagse

Reglement avondwandelvierdaagse

 • Deelname is alleen mogelijk voor kinderen die zich vooraf, hebben aangemeld.
 • Deelname is alleen mogelijk voor kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool, wonend in gemeente Cranendonck.
 • Om in aanmerking te komen voor een medaille, moet de deelnemer alle 4 de avonden hebben meegelopen. Hierop wordt gecontroleerd.
 • Het tussentijds wisselen van de te lopen afstanden kan helaas niet worden toegestaan. i.v.m. de reeds bestelde medailles. Voor beide afstanden zijn de medailles namelijk verschillend.
 • De deelnemers dienen zich correct te gedragen en de aanwijzingen van de leiding op te volgen. Het is absoluut niet toegestaan dat er kinderen zich in de maïsvelden ophouden.
 • Het is de groepen niet toegestaan van de route af te wijken.
 • Het onderling ruilen tussen de vooraf samengestelde groepen is alleen mogelijk met toestemming van de organisatie.
 • Niet naleven van dit (niet al te strenge) reglement kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben.
 • Ouders die als leiding mee willen lopen, dienen zich op te geven als vrijwillige leiding.
 • Geef je alleen op als je 4 dagen kan kopen.
  De organisatie loot welke ouders er dit jaar mee kunnen lopen.

 • Indien er teveel leiding mee wil lopen met dezelfde groep hebben leiding die aan meerdere activiteiten hebben deelgenomen de voorkeur.