Reglement wandelvierdaagse

wandelvierdaagse

Reglement avondwandelvierdaagse

  • Deelname is alleen mogelijk voor kinderen die zich vooraf, via de school hebben aangemeld.
  • Deelname is alleen mogelijk voor kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool.
  • Om in aanmerking te komen voor een medaille, moet de deelnemer alle 4 de avonden hebben meegelopen. Hierop wordt gecontroleerd.
  • Het tussentijds wisselen van de te lopen afstanden kan helaas niet worden toegestaan. i.v.m. de reeds bestelde medailles. Voor beide afstanden zijn de medailles namelijk verschillend.
  • De deelnemers dienen zich correct te gedragen en de aanwijzingen van de leiding op te volgen. Het is absoluut niet toegestaan dat er kinderen zich in de maïsvelden ophouden.
  • Het is de groepen niet toegestaan van de route af te wijken.
  • Het onderling ruilen tussen de vooraf samengestelde groepen is alleen mogelijk met toestemming van de contactpersoon (Jan Ras).
  • Niet naleven van dit (niet al te strenge) reglement kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben.
  • Ouders die als leiding mee willen lopen, dienen zich op te geven als vrijwillige leiding. Indien er teveel leiding mee wil lopen met dezelfde groep hebben leiding die aan meerdere activiteiten hebben deelgenomen de voorkeur.