Informatie vrijwillige leiding

misdaaddag 001

 

De stichting K.V.W. is al maanden bezig om ook dit jaar weer fantastische activiteiten voor de kinderen te organiseren. We hopen dat we ook dit jaar weer een beroep mogen doen op u als vrijwilliger. Op deze pagina vindt u alle informatie die u als vrijwillige leiding nodig heeft.

Aanmelden

In de programmaboekjes die op de basisscholen zijn uitgedeeld vindt u een inschrijfformulier.

Mocht u niet in het bezit zijn van een programmaboekje en wilt u toch aan één of meerdere activiteiten willen deelnemen als vrijwillige leiding neem dan via de site contact met ons op. Wij zullen u dan een inschrijfformulier opsturen.

Inschrijfformulieren kunnen worden ingeleverd bij een van de bestuursleden.

Groepsvoorkeuren

Het kan dat u graag als vrijwillige leiding bij het groepje van uw kind wordt ingedeeld of juist niet. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden, wanneer dit niet kan vragen wij hiervoor uw begrip. Leiding die aan meerdere activiteiten deelneemt, genieten de voorkeur met de avondwandelvierdaagse 7,5 km. 
Indien er zich teveel leiding opgeeft voor een bepaalde groep, maakt KVW de indeling. Onderling ruilen mag, maar de aantallen blijven gelijk.

Richtlijnen

Steeds meer verenigingen, scholen en sportclubs hebben richtlijnen opgesteld om eventuele problemen, maar ook misverstanden, te voorkomen en omdat voorkomen beter is dan genezen heeft ook K.V.W. enkele richtlijnen opgesteld. De richtlijnen hebben betrekking op de omgang met kinderen door leiding, en zijn er vooral op toegespitst dat het ontstaan van “onduidelijke” situaties vermeden wordt. Alle leid(st)ers die deelnemen aan de activiteiten van K.V.W. zijn op de hoogte van deze richtlijnen en zullen zich hieraan dienen te houden.

Tevens kan K.V.W. aan een leid(st)er vragen een bewijs van goed gedrag te overleggen. Kan, of wil, een leid(st)er dit niet overleggen dan zijn wij genoodzaakt hem of haar af te wijzen als leiding.

Deze richtlijnen zijn tot stand gekomen in overleg met de politie, afdeling Cranendonck.

Voor deze richtlijnen klik hier.

 

Wij rekenen op uw medewerking, zodat de kinderen en de leiding een fijne en gezellige K.V.W. tijd tegemoet kunnen zien.